Aktuálně
8.3.2016 | Divize “ELEKTRO”

Dnem 1.3.2016 se partnerem naší společnosti stala internetová společnost INTERNET …

30.1.2015 | Divize “ELEKTRO”

„Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomná – I. a II. etapa“ …

30.1.2015 | Divize “ELEKTRO”

„Rekonstrukce bývalého objektu JZD  v obci Mankovice“ V měsíci leden …

Všechny aktuality

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy /PZTS/

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), dříve nazývané elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), jsou souhrnem technických prostředků, které řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob.

Plní funkci ochrany majetku a osob. Je ze všech možností zabezpečení tou nejrozšířenější a v praxi nejčastěji uplatňovanou. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) mají velmi široké možnosti použití od malých aplikací až po rozsáhlé technologické celky v nejvyšších stupních utajení.

Skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládacích prvků pro aktivaci a deaktivaci systému, z detektorů a z koncových zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu – sirény, telefonní vyvolávače, případně komunikační systémy s pultem centralizované ochrany (PCO).

Detektory

Slouží k identifikaci narušení objektu. Pracují na různých principech – sledují infračervené vyzařování pohybujících se narušitelů, detekují změny v odrazu mikrovlnného vlnění, všechny detektory jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou, která zajistí dokonalé zpracování procesu detekce a umožní prakticky eliminovat falešné poplachy.

Informace, která vznikne na výstupu detektoru jsou přivedeny na vstupy ústředny zabezpečovacího systému, která zajistí zpracování informací a následnou aktivaci výstupních zařízení. Komunikace obsluhy s ústřednou zprostředkovává ovládací klávesnice. Ta umožní po zadání vstupního kódu aktivovat zabezpečovací systém nebo jeho části.

   

 

Poplachový výstup

Je pak přenesen na další periferní zařízení. Komunikace obsluhy s ústřednou zprostředkovává ovládací klávesnice. Ta umožní po zadání vstupního kódu aktivovat zabezpečovací systém nebo jeho části.

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

Může být instalován buď jako samostatná aplikace nebo jako součást dalších systémů v rámci integrace – např. systému řízení přístupu, perimetrického či monitorovacího kamerového systému. Objekt vybavený PZTS může být vyveden na pult centralizované ochrany (PCO), kdy je objekt střežen z místa s trvalou vzdálenosti buď radiovou cestou, případně po telefonních nebo datových linkách. V případě alarmu, nebo jiné mimořádné události zajišťuje řešení situace operátor PCO.

Prostorová ochrana

Je realizována nejčastěji detektory pohybu. Výhodou jsou menší náklady, protože s několika málo detektory lze dosáhnout zajištění pohybu vetřelce v objektu, nevýhodou ale je, že k detekci dochází, až když je vetřelec v objektu.

Plášťová ochrana

Slouží k detekci pokusu o vniknutí přes vnější plášť střeženého prostoru, a sestává se obvykle z detektorů otevření dveří a oken, případně také detektorů průrazu. Důsledná plášťová ochrana představuje velmi dobrý způsob zabezpečení, její výhodou je, že k detekci narušení dochází již v prvním okamžiku vniknutí. Plášťovou ochranu lze velmi dobře využít i pro střežení po dobu, kdy je obyvatel v objektu přítomen (například v noci).

Perimetrie

(vnější obvodová) ochrana areálů je samostatnou kapitolou elektrické zabezpečovací signalizace, toto řešení je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou letiště, elektrárny, průmyslové objekty, vojenské základny, věznice a podobně.

Hranice takovýchto areálů jsou zpravidla vymezeny oplocením. V tomto případě je možné detekovat změny na oplocení při jeho narušení, jako jsou vibrace nebo mechanické poškození. Střežit lze však i otevřený prostor, a to použitím infračervených nebo mikrovlnných bariér a detektorů. Další možností je uložení detekčních prvků pod zemským povrchem.

Pro perimetrickou ochranu lze také využít i kamerový systém, jehož monitorovací a vyhodnocovací zařízení je vybaveno poplachovým managementem, který vyhodnocuje změny ve snímané scéně a následně vyhlásí alarm.

Principů a možností nasazení perimetrické ochrany je více a vhodnost jejich aplikace je vždy nutné posoudit v závislosti na konkrétních podmínkách a terénu areálu.

Doplňkem systémů PZTS

V rámci realizace komplexních bezpečnostních systémů, může být dodávka PZTS na přání zákazníka rozšířena o mechanické zábrany, jako jsou mříže, bezpečnostní dveře, bezpečnostní fólie, turnikety, závory, trezory, detektory kovů a podobně. A to vše včetně certifikátu NBÚ potvrzující ověření a schválení způsobilosti těchto technických prostředků pro použití k ochraně utajovaných informací.

Řešení a otázka instalace PZTS, metalická (drátová) nebo bezdrátová varianta?

Zařízení propojené metalickým vedením je z technického hlediska jednodušší a jednotlivé prvky jsou zpravidla levnější. Jsou li rozvody připraveny již v průběhu výstavby nebo rekonstrukce objektu, je to obvykle bez problémů.

V případě instalace PZTS do již hotového objektu je alternativou bezdrátové zařízení, ale výhoda snadné instalace je vykoupena jinými nedostatky (pravidelné náklady na výměnu baterií, elektromagnetický smog).

Naše společnost nabízí široký rozsah pro realizace instalací PZTS, a to:

 • Návrh systému (kvalitní bezpečnostní posouzení objektu)
 • Projekt (stanoví rozsah zabezpečení, vybere prvky patřičného stupně, a určí třídu pro daný objekt)
 • Montáž (provádí specialisté s příslušným proškolením a způsobilosti v dané oblasti, instalace probíhá v souladu s projektem)
 • Revize (po ukončení instalace se provede revize a vypracuje revizní zpráva)
 • Zkušební provoz (vyhodnocení funkčnosti systému během zkušebního provozu)
 • Trvalá péče o zákazníka (pravidelné prohlídky, revize a zajištění servisu)

Pro instalaci zabezpečovacích signalizací v objektech používáme výrobky firem Paradox, Jablotron, DSC, Pyronix, Honeywell, RISCO Group, Visonic, Sicurit AlarmItalia, aj.

 

Rychlý kontakt
 • Rychlý kontakt

  ADMINISTRATIVNÍ ADRESA:

  T-BAU Bohemia Invest s.r.o.
  ul. Cílová 843/11
  735 42 Těrlicko,
  Česká republika

   Gsm:
   +420 608 250 975

   +420 776 020 039

   E-mail:
   info@t-bau.cz

TOPlist